Algemene voorwaarden

 SUNfeetproducts B.V.

INHOUDSOPGAVE

Artikel 1 – DEFINITIES

Artikel 2 – TOEPASSELIJKHEID

Artikel 3 – KOOPOVEREENKOMST

Artikel 4 – HERROEPINGSRECHT

Artikel 5 – ONTBINDING

Artikel 6 – PRIJS

Artikel 7 – BETALING

Artikel 8 – LEVERING

Artikel 9 – GARANTIE

Artikel 10 – KLACHTEN EN GESCHILLEN

Artikel 1 – DEFINITIES

De volgende termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

Ondernemer – de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, met de volgende identiteit:

SUNfeetproducts B.V.

Postadres: Molendijk 53 7461JG Rijssen

E-mailadres: info@sunfeetproducts.com

Telefoonnummer: 06-51473456

KvK-nummer: 85403490

Btw-nummer: NL86361187B01

Consument – de koper die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit Partijen – de ondernemer en de consument Aanbod – de producten die de ondernemer aanbiedt ter verkoop aan de consument Page 2 of 5 Aankoop – het product, de dienst, of de digitale inhoud of digitale dienst dat door middel van de koopovereenkomst wordt gekocht door de consument van de ondernemer Bedenktijd – de termijn waarbinnen de consument herroepingsrecht heeft Dag – kalenderdag Herroepingsrecht – het recht voor de consument om de koop binnen de bedenktijd te ontbinden Koopovereenkomst – de totstandkoming van een overeenkomst waarbij de ondernemer zich verbindt een zaak te geven en de consument zich verbindt voor deze zaak een koopprijs te betalen Koop op afstand – een koopovereenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van de ondernemer en de consument en waarbij enkel gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand Artikel 2 – TOEPASSELIJKHEID 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tot stand gekomen koopovereenkomsten op afstand tussen de ondernemer en de consument. 2. Voor het sluiten van de koopovereenkomst worden de algemene voorwaarden beschikbaar gesteld aan de consument op dusdanige wijze dat deze opgeslagen kunnen worden door de consument. 3. Indien voorts aanvullende of afwijkende voorwaarden van toepassing zijn op de koopovereenkomst, worden deze op dezelfde wijze verschaft aan de consument. 4. In het geval van tegenstrijdige aanvullende of afwijkende voorwaarden zijn de voor de consument meest gunstige voorwaarden van toepassing. Artikel 3 – KOOPOVEREENKOMST 1. De koopovereenkomst op afstand komt tot stand door aanbod van de ondernemer en aanvaarding van dit aanbod door de consument. 2. Het aanbod wordt door de ondernemer volledig en waarheidsgetrouw omschreven, inclusief de bijbehorende voorwaarden. 3. De ondernemer brengt de consument op de hoogte van zijn aan aanvaarding van het aanbod. 4. De ondernemer vermeldt bij het aanbod, en uiterlijk aan het begin van het bestelproces, duidelijk en leesbaar of er beperkingen gelden voor de levering en welke betaalmiddelen worden aanvaard. Page 3 of 5 5. Bij het sluiten van de overeenkomst verstrekt de ondernemer de consument op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende informatie: a) de identiteit, het postadres en het bezoekadres, het telefoonnummer, en het e-mailadres van de ondernemer; b) aangekochte product. c) de prijs van de aankoop met inbegrip van alle belastingen en eventuele leveringskosten; d) de wijze van betaling, levering en uitvoering, termijnen en kosten; e) de voorwaarden, termijn, en modaliteiten voor de uitoefening van dat recht, voor zover van toepassing de wijze van retournering van de aankoop, en voor zover van toepassing de kostenvergoeding. Artikel 4 – HERROEPINGSRECHT 1. De consument heeft vanaf het sluiten van de overeenkomst 14 dagen bedenktijd om de overeenkomst te herroepen. 2. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen. 3. Het bovenstaande blijft onverlet van toepassing indien het product door een door de consument aangewezen derde wordt ontvangen. 4. Voor herroeping moet de consument een schriftelijk verklaring aan de ondernemer overleggen. 5. Het recht op herroeping is niet van toepassing indien de SUNfeet gebruikt is en alleen van toepassing op onbeschadigde SUNfeets met de originele verpakking. Behandel het product en de verpakking dus met zorg. Artikel 5 – ONTBINDING 1. Indien de consument herroepingsrecht heeft, binnen de bedenktijd gebruik maakt van dit recht, en de ondernemer hierover op de hoogte heeft wordt de overeenkomst tussen de partijen ontbonden. 2. Door ontbinding van de koopovereenkomst worden van rechtswege alle aanvullende overeenkomsten alsmede ontbonden. 3. Na ontbinding vergoedt de ondernemer onverwijld, doch binnen 14 dagen na ontvangst van het in lid 1 van dit artikel genoemde, van de consument ontvangen betalingen met uitzondering van de leveringskosten op dezelfde betaalwijze als door de consument gebruikt is ter betaling van de aankoop. 4. Indien de aankoop reeds is geleverd of ter levering is verstuurd, zendt de consument na ontbinding onverwijld, doch binnen 14 dagen na het uitbrengen van de in lid 1 van Page 4 of 5 dit artikel genoemde mededeling, de aankoop in ongebruikte staat en in de originele verpakking terug. 5. De kosten voor het terugzenden van de aankoop komen voor rekening van de consument. 6. Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product bij het testen dus met zorg. 7. Retour is alleen mogelijk na contact met en schriftelijke toestemming van de leverancier, en in de originele verpakking. Artikel 6 – PRIJS 1. De in het aanbod genoemde prijzen zijn in euro en exclusief btw. 2. De ondernemer is niet bevoegd de bedongen prijs na het sluiten van de overeenkomst te verhogen. Artikel 7 – BETALING 1. Bij het aangaan van de overeenkomst is de ondernemer bevoegd een aanbetaling te verlangen van de consument ter hoogte van de aankoopprijs. 2. Tot het moment dat de aanbetaling door de consument is voldaan, kan de consument geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. 3. Het deel van de betaling dat achteraf plaatsvindt, dient door de consument te worden voldaan binnen 8 dagen na het sluiten van de overeenkomst. 4. Indien de consument zich niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichting houdt, waarbij de betalingstermijnen als fatale termijnen gelden, is de consument van rechtswege in verzuim. In het geval dat de consument na nogmaals 14 dagen de tijd te hebben gekregen om de betaling alsnog te voltooien de betaling nog steeds niet voldoet, is de consument over het uitstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd en kan de ondernemer de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen. 5. De ondernemer kan enkel in het voordeel van de consument afwijken van de wettelijk bepaalde hoogte van de wettelijke rente en incassokosten over de uitstaande betaling. Page 5 of 5 Artikel 8 – LEVERING 1. De ondernemer draagt zorg voor het leveren van de aankoop op een zorgvuldige wijze, op de locatie die de consument heeft aangegeven als afleveradres. 2. Het aan levering toebehorende risico berust bij de ondernemer tot het moment van aflevering bij de consument. 3. De consument dient zorg te dragen dat de levering tijdig kan plaatsvinden. 4. Levering vindt onverwijld, doch binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst, plaats, tenzij een andere levertijd is overeengekomen en/of bij het aanbod is vermeld. Artikel 9 – GARANTIE Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. 1. De ondernemer draagt er zorg voor dat iedere aankoop voldoet aan de specificaties van het aanbod, en aan de redelijke eisen voor normaal gebruik. 2. Iedere verkopers- of fabrieksgarantie bedraagt 12 maanden. 3. Bovengenoemde garantie geldt niet in het geval van normale slijtage of schade veroorzaakt door verwijtbaar ondeskundig gebruik, dan wel nalatigheid in het onderhoud van de aankoop door de consument. 4. Eventuele garantie aanspraken kunnen pas gemaakt worden na schriftelijke bevestiging van de leverancier. Artikel 10 – KLACHTEN EN GESCHILLEN Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@sunfeetproducts.com 1. Op iedere overeenkomst tussen de partijen is het Nederlands recht van toepassing. 2. Indien de consument een klacht heeft, dient deze klacht onverwijld en duidelijk omschreven aan de ondernemer kenbaar gemaakt te worden. 3. De ondernemer geeft reactie op klachten binnen 14 dagen. Opgesteld op: 1 april 2022

professionele nagellamp uv led lamp voor nagels gellak pedicure nagelstudio salon

Veelgestelde vragen

Een goede lamp is essentieel voor de kwaliteit van een nagelbehandeling omdat het zorgt voor een volledige uitharding van de gebruikte nagelproducten. Een lamp met de juiste golflengte en intensiteit zorgt ervoor dat de gel, acryl of gellak gelijkmatig en volledig uithardt, wat resulteert in duurzame en goed uitziende nagels. Het gebruik van een kwaliteitslamp helpt ook bij het voorkomen van onvolkomenheden, zoals luchtbellen of loslatende nagellagen.

Een goede lamp voor een nagelstudio moet aan bepaalde criteria voldoen. Enkele belangrijke kenmerken zijn:

 • Voldoende vermogen en golflengte van het licht om de nagels volledig en gelijkmatig uit te harden.
 • Snelle uithardingstijd om de efficiëntie te verbeteren en de wachttijd voor klanten te verkorten.
 • Duurzaamheid en betrouwbaarheid voor intensief en langdurig gebruik in een professionele omgeving.
 • Ergonomisch ontwerp om comfortabel te werken en vermoeidheid van de handen en polsen te verminderen.
 • Energiezuinigheid om de operationele kosten te verlagen en een milieuvriendelijke keuze te zijn.

Naast een goede nagellamp zijn er nog andere essentiële benodigdheden voor een goed uitgeruste nagelsalon. Enkele voorbeelden zijn:

 • Nagelfrezen en -boren voor het vijlen en modelleren van de nagels.
 • Nagelvijlen en buffers om de nagels in de gewenste vorm te brengen.
 • Nagelriemolie en -crèmes voor het verzorgen en hydrateren van de nagelriemen.
 • Nageltangen en nagelscharen voor het knippen en verzorgen van nagels.
 • Nail art tools en accessoires voor creatieve ontwerpen en versieringen.
 • Desinfectiemiddelen en reinigingsproducten voor een hygiënische werkomgeving.

De SUNfeet nageldroger wordt geleverd met een garantie van 12 maanden. Als de lamp defect raakt door normale slijtage of door schade veroorzaakt door verwijtbaar ondeskundig gebruik of nalatigheid in onderhoud, dan kan er geen aanspraak worden gemaakt op de garantie. Eventuele garantie aanspraken kunnen pas gemaakt worden na schriftelijke bevestiging van de leverancier.

Als je de SUNfeet nagellamp voor 12:00 uur bestelt, wordt deze dezelfde dag nog verzonden via pakketdienst. De kosten voor verzending bedragen €12,50 voor Nederland en €15,00 voor België. De prijs van de SUNfeet nageldroger bedraagt €148,- excl. BTW, maar momenteel is er een tijdelijke beursactie (van 6 t/m 30 april 2023) waarbij de lamp verkrijgbaar is voor €125,- excl. BTW.

SUNfeetproducts B.V. 2023 ©